Modul program pembangunan guru baru

Program Enova ma dużo modułów, jakie potrafią być pożądane w jednostce czyli w biurze w moc aspektach jego grania. Moduł Kadry tudzież Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do obecnie działających w Polsce przepisów. Przedstawia go prosty i funkcjonalny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje oraz w cali kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę firmy w sprawy ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i starych. To przy jego uwag realizowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Daje on zarówno ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze materiałami trwałymi. Moduł ważny jest i za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest kierowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są powiązane z obecnymi środkami. Pracę z modułem można podjąć w jakimkolwiek okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w toku wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i przechowywania danej o klientach firmy. Aplikacja Handel daje jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Szczególnie istotnym składnikiem jest również CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on możliwości o klientach, ale pomaga też obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i tworzenia różnego typu sprawozdań. Urządzenie to w znacznym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich i zagranicznych. W zasadniczym stopniu ułatwia on bycie przedsiębiorstwa na tym tle. Enova cennik jest stosowany indywidualnie do jakiejś firmy. Czynniki brane pod uwagę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest też możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.